PROUD Persbericht: Autoriteit Persoonsgegevens verbiedt registratie sekswerkers

Den Haag moet stoppen met het registreren van sekswerkers, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Registratie van sekswerkers via een ‘intakegesprek’ is en blijft verboden.

De gemeente Den Haag vroeg ontheffing van dit verbod. De AP besluit dat het opslaan van gegevens van sekswerkers verboden is en de gemeente niet aannemelijk kan maken dat registratie bijdraagt aan het bestrijden van misstanden. Den Haag heeft bezwaar ingediend tegen dit besluit (23 maart 2017). Dit bezwaar is op 28 juli jl. door de AP ongegrond verklaard.

PROUD steunt de uitspraak van de AP. Registratie van sekswerkers is illegaal, mensonwaardig en gevaarlijk. Gemeenten moeten de Nederlandse wet naleven en registratie van sekswerkers uitbannen.

In 2016 heeft PROUD protest aangetekend bij de gemeente Den Haag tegen de registratie van sekswerkers door politie en gemeente via een ‘intakegesprek’. PROUD  was partij in de bezwaarprocedure van de gemeente Den Haag. Advocate Regien de Graaff, die PROUD bijstond in deze zaak: ‘De beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens laat zien dat het registreren van gegevens van sekswerkers in principe niet mag. Dit is goed nieuws en vraagt ook om een andere aanpak door alle gemeenten die nu ook werken met registratiesystemen.’

Politiekeuring voor sekswerkers
De ‘intakegesprekken’ met sekswerkers vinden plaats op een politiebureau met een gemeenteambtenaar en een politieagent. Uit veldwerk van PROUD blijkt dat er vernederende, persoonlijke vragen worden gesteld, dat sekswerkers misleidende informatie krijgen over hun rechten en dat gegevens worden opgeslagen.

Hoewel het intakegesprek niet verplicht is op papier, blijkt dat in de praktijk anders. “Als je in Den Haag wilt werken, moet je eerst langs ons. Als je dat niet wilt, moet je maar ergens anders gaan werken.” aldus een agent tijdens een intakegesprek met een sekswerker.

Geregistreerd als prostituee
Uit de intakegesprekken volgt een werkadvies. Bij een ‘positief werkadvies’ wordt een dossier over de sekswerker gemaakt en opgeslagen in een gemeentelijk register. Bij een ‘negatief werkadvies’ wordt persoonlijke informatie van een sekswerker opgeslagen in de landelijke politiedatabase.

Een sekswerker vertelt PROUD: “Ik sta geregistreerd als prostituee maar dat wil ik niet. Mijn auto is weleens gestopt door politie. De verkeersagent zei dat hij wel wist wat ik deed. Ik gaf een lift aan een vriend die niet op de hoogte is, maar de agent vertelde het gewoon. Ik moest mijn kofferbak openmaken en mijn werkspullen laten zien.”

PROUD maakt zich ernstig zorgen om de gevolgen van registratie, zeker nu gemeenten steeds repressiever prostitutiebeleid voeren. Sekswerkers krijgen bijvoorbeeld zeer hoge boetes en worden uit hun huis gezet.

 

Registratie sekswerkers is en blijft verboden
Het is al langer bekend dat registratie van sekswerkers verboden is. De Eerste Kamer wees in 2012 de Wet Regulering Prostitutie (WRP) af vanwege de illegale registratieplicht in het wetsvoorstel.

Toch voeren steeds meer gemeenten een vorm van registratie in. In Groningen moeten sekswerkers een prostitutiepas bijdragen met hun burger sofinummer erop, in Amsterdam moeten bordeelhouders dossiers over het persoonlijk leven van sekswerkers aanleggen. Utrecht is recentelijk ook op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege illegale registratie.

 

Nieuwsmedia kunnen contact opnemen met PROUD voor meer informatie: +31 (0)628445537

Zomerreces Augustus

Wegens de vakantie periode zullen er minder PROUDmedewerkers aanwezig zijn op ons hoofdkwartier en zijn we verminderd bereikbaar.

Onze prioriteit ligt altijd bij de sekswerkers en hun belangen, dus de beschikbare PROUDmedewerkers zullen zich daar vooral mee bezighouden en minder met andere zaken. Voor sekswerkers willen we graag bereikbaar blijven.

Voor andere zaken hebben we helaas minder tijd tijdens het zomerreces en we hopen te kunnen rekenen op uw begrip.

 

July 31, Workshop Online Advertising

WORKSHOP ONLINE ADVERTISING
How do you reach customers online and increase your online visibility as a sex worker?

Learn more about this during the online advertising workshop for and by sex workers. Special computer skills and knowledge about the digital world are not required to follow this workshop. This workshop is suitable for both the novice and the more experienced sex workers.

The workshops are for sex workers only!

Read more at our workshops page.

Sekswerkers sturen brandbrief naar Nijmeegse raad wegens wanbeleid

Het College van B&W in Nijmegen heeft beleid aangenomen dat in strijd is met de Nederlandse wet. Met de nieuwe regelgeving kunnen zelfstandige sekswerkers uit hun huis gezet worden, en dat heeft vergaande gevolgen voor de hun veiligheid. PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland, vraagt de Nijmeegse gemeenteraad om bijzonder kritisch naar het nieuwe prostitutiebeleid te kijken.

PROUD maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Nijmegen en vraagt zich af of de gemeenteraad wel echt op de hoogte is van wat er in hun stad gebeurt.

‘Helaas staat Nijmegen niet op zichzelf. Het afgelopen jaar zien we een toename van gemeenten die dreigen sekswerkers hun huis uit te zetten. Dankzij onze juridische hulp hebben we dat gelukkig al een aantal keer voorkomen. Dat Nijmegen nu de pers opzoekt geeft aan dat ze erg serieus zijn over deze plannen en geven daarmee ook een duidelijk signaal dat zelfstandige sekswerkers voor hulp niet bij hun gemeente hoeven aan te kloppen’ aldus PROUD-jurist Eva Duif.

PROUD vraagt daarom Nijmeegse raadsleden zich te buigen over het huidige beleid en daar waar mogelijk de Nijmeegse sekswerkers te beschermen tegen dit onwettelijke wanbeleid.

Lees ook de volgende artikelen:
Omroep Gelderland – Sekswerkers Nijmegen kunnen huis uitgezet worden: PROUD luidt noodklok

De Gelderlander- Sekswerkers zoeken steun bij Nijmeegse raad