PROUD – Belangenvereniging voor en door sekswerkers

Vereniging PROUD

PROUD is een vereniging, een organisatie die bestaat uit leden. Alleen (ex)sekswerkers mogen lid worden. Leden bepalen wat PROUD belangrijk vindt en wat PROUD wil bereiken. Leden maken beslissingen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en laten van zich horen via vergaderingen en online overleg.

PROUD’s bestuur maakt plannen op basis van wat de leden willen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, beheert de financiële administratie en maakt de dagelijkse beslissingen. Het bestuur legt verantwoording af op de ALV, bespreekt plannen en beslissingen met actieve leden op vergaderingen en vraagt online advies aan alle leden.

Het bestuur geeft opdrachten aan consultants en vrijwilligers. Zij voeren de plannen van PROUD uit. Bij het aannemen van consultants wordt de voorkeur gegeven aan PROUDleden.

PROUD heeft contact met veel sekswerkers en hun organisaties binnen en buiten Nederland. PROUD is lid van de International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) en the Global Network of Sex Work Projects (NSWP).

Documenten

PROUD Statuten
Strategisch Plan 2016 – 2018