+31 (0)6 28445537 info@wijzijnproud.nl

Vandaag heeft de rechter het beroep van de gemeente Den Haag tegen een eerdere beslissing van de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) ongegrond verklaard. De AP weigerde ontheffing te verlenen om sekswerkers, een beroep dat per definitie informatie prijsgeeft over iemands seksuele leven, te mogen registreren. PROUD was belanghebbende in de procedure en werd daarin bijgestaan door advocaten Regien de Graaff en Renske Imkamp.

De gemeente Den Haag registreerde sekswerkers na het houden van een intakegesprek. Op basis van het intakegesprek kreeg een sekswerker een positief of negatief werkadvies. In combinatie met het verslag van het persoonlijke gesprek werd dit advies opgeslagen in een database van de gemeente of politie. Na protest van PROUD tegen deze werkwijze heeft de gemeente Den Haag het registreren van sekswerkers opgeschort in afwachting van deze uitspraak van de rechtbank.

PROUD zet zich ervoor in dat het stigma op sekswerk verdwijnt en dat sekswerk als werk wordt erkend.  Het registreren van sekswerkers is stigmatiserend en gevaarlijk. “Sekswerkers lopen bij de verwerking van het persoonsgegeven een verhoogd risico op misbruik en discriminatie”, aldus de rechtbank Den Haag.

PROUD is erg blij met de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Advocaat Regien de Graaff: “Deze uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor het beleid van de gemeente Den Haag, maar ook voor andere gemeenten die er tot nu voor kozen informatie over sekswerkers te registreren.”

De uitspraak van de rechtbank is dan ook een grote stap in de verbetering van de positie van sekswerkers.